Tag: openshop

สิทธิประโยชน์สำหรับร้านค้าที่สมัคร เปิดร้าน กับ ShopSpot :)

สิทธิประโยชน์สำหรับร้านค้าที่สมัคร เปิดร้าน กับ ShopSpot :)

สิทธิประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับ 1.ร้านค้าจะได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ที่จัดขึ้นโดย ShopSpot 2.ร้านค้าจะได้ สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop Community , Workshop Guarantee เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ของแบรนด์ โดยให้สิทธิ์ 2 สิทธิ์ต่อ 1 ร้าน