Tag: รัชกาลที่ 9

รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 9 พระราชกรณียกิจ ของรัชกาลที่ 9

รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 9 พระราชกรณียกิจ ของรัชกาลที่ 9

  รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 9 พระราชกรณียกิจ ของรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หรือรัชกาลที่ 9 ที่ประชาชนคนไทยต่างรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เราชาว ShopSpot จึงได้นำพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 มาฝากผู้อ่านเพื่อขอร่วมถวายความอาลัยและน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติต่อไป 1. โครงการแกล้งดิน cr : เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com  พระราชกรณียกิจ “แกล้งดิน” แนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นโครงการแก้ปัญหาดินเปรี้ยว หรือดินเป็นกรด โดยขังน้ำไว้จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาทำให้ดินเปรี้ยวถึงที่สุด แล้วระบายน้ำออกเพื่อฟื้นฟูดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งดินกลับมามีสภาพดีเพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกได้ 2. กังหันน้ำชัยพัฒนา cr : kapook.com พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชดำริให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศแบบประหยัดค่าใช้จ่าย  ซึ่งมีรูปแบบ “ไทยทำไทยใช้” ซึ่งพัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นกังหันน้ำที่สามารถวิดน้ำหรือปั่นน้ำเพื่อให้น้ำมีสภาพที่ดีขึ้น และทรงมุ่งหวังที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการบรรเทาน้ำเน่าเสียอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นที่มาของ พระราชกรณียกิจกังหันน้ำชัยพัฒนา 3. โครงการปลูกหญ้าแฝก cr : มูลนิธิมั่นพัฒนา พระราชกรณียกิจ “โครงการปลูกหญ้าแฝก” เป็นโครงการที่รัชกาลที่ […]